Aktiviteter / Dyrskuer og shows

Dyrskuer og shows

Medlemmerne i DTF nyder et stort socialt sammenhold rundt omkring på landets skuer og shows. Her bliver der konkurreret, heppet, snakket, hygget og alle hjælper alle. Vi gør alle et stort arbejde i at promovere vores race og det er da sjovest at være sammen om det.
 
Hvis du har lyst til at møde tinkerne eller selv gerne vil på skue, men mangler nogen at følges med, så brug vores regionssider på Facebook eller skriv til bestyrelsen. Så vil vi prøve at hjælpe dig videre.
 
Husk det er skuet/showet der inviterer og derfor også dem der bestemmer reglerne - dog har de fleste skuer/shows krav om at hesten skal været kåret/registreret i en dansk avlsforening under SEGES og i Danmark er der kun DTF indenfor racen. Vil du vide mere om kåring, så finder du vores kåringsregler her på siden under "Foreningen" og "Regler og vedtægter".
 
Her er lidt informationer og links til årets skuer/shows:
 
juni 2018
Glud Museum - det østjyske landsbymuseum
www.gludmuseum.dk
Glud Museum afholder "Dyrenes dag" på museet. Her præsenterer lokale udstillere fra Østjylland: får, geder, kaniner, fjerkræ, kreaturer og heste.
Glud Museum - det østjyske landsbymuseum, Museumsvej 44, Glud, 7130 Juelsminde
Dyr: Rasmus Kreth post@gludmuseum.dk
Tlf. 7568 3082
 
26. maj 2018
Fjerritslev Dyrskue
www.fjerritslevdyrskue.dk
Dyrskuepladsen, Brøndumvej 12, 9690 Fjerritslev
Forsend.adresse: LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
Ansv.: Karin M. Larsen, LandboNord, tlf. 9624 2532, mob. 2149 2742, kml@landbonord.dk
Dyr: Palle J. Larsen, tlf. 8728 2000, mob. 4015 5155, pjl@vikingdanmark.dk
Tilmelding dyr: Helle Kjærsgaard, tlf. 9624 2534, fax. 96242428, hkj@landbonord.dk
Maskiner: Jette Henriksen, tlf. 96241712, jhm@landbonord.dk
CHR-nr.: 77039
 
1-2 juni 2018
Det Sønderjyske Fællesdyrskue
www.dyrskuet.dk
Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, tlf. 7436 5070, fax 7436 5001,
Adm. og dyr: Erik Nissen, info@dyrskuet.dk tlf. 6155 7095
CHR-nr.: 27546  

26-27 maj 2018
Landbrugsmessen Gl. Estrup
www.landbrugsmessen.dk
Adm.: Kristian Jensen, Nordkystvejen 39, 8961 Allingåbro. tlf. 4042 0201, oxholm@post12.tele.dk
Dyr: Henrik Schøler
Maskiner: Kristian Jensen, tlf. 4042 0201, oxholm@post12.tele.dk
Andet: Tema - markedsføring, PR: Christian Thomsen, tlf. 4045 6281, ct@landboforening.dk
CHR-nr.: 108695  
  
8-10 juni 2018
Roskilde Dyrskue 
www.roskildedyrskue.dk
Adm.: Thor Nielsen, thn@roskildedyrskue.dk
Fulbyvej 15, 4180 Sorø, tlf. 7026 6200
Dyr: Helle Lyngfeldt, hlb@roskildedyrskue.dk
Maskiner og Erhvervsudstillingen: Niels Mathiasen, nim@roskildedyrskue.dk
CHR-nr.: 27639 

2-3 juni  2018
Lemvig Marked og Dyrskue
Adm.: Henrik Damgren
Lisbeth Lystbæk lil@lemvig-landbo.dk
Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig
Tlf. 9663 0544, fax 9663 0545, ll@lemvig-landbo.dk, www.lemvig.com
Dyr: Peder Helms, tlf. 9663 0560, ph@lemvig-landbo.dk
Pladsen, maskin- og øvrige udstillere: Finn Gade, tlf. 22351776, finn@lidenlund.com
CHR-nr.: 73058

15-17 juni 2018
Det Fynske Dyrskue
www.detfynskedyrskue.dk   
Adm.: Gitte Nyberg Bech, gnb@fynsklandbrug.dk, Fynsk Landbrugs Eventforening, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, 
tlf. 6340 7217 / 40 20 63 70. 
Drøvtyggere: Per Einshøj, pe@fynsklandbrug.dk 
Heste: Heidi Andreasen hpa@fynsklandbrug.dk  
Børnedyrskuet: Lars Toftdahl lars@redranch.dk  
Maskin- fag-, erhvervs- og fritidsudstilling:
Diana Boysen Poulsen, dbp@fynsklandbrug.dk  
Fødevareudstilling:
Marianne Neumann, mn@fynsklandbrug.dk  
CHR-nr.:79062
 
15-16 juni 2018
Det Østjyske Dyrskue
www.dyrskuet-horsens.dk
Dyrskuepladsen i Horsens,
Adm./Dyr og maskiner: Anne-Marie Kjær, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens, tlf. 7658 7451 / 30572445, akj@lmo.dk
CHR-nr.: 102742

16 juni 2017
Løgstør Dyrskue
Adm.: Jonna Christoffersen,
Asmildklostervej 11, 8800 Viborg, tlf. 8728 2000
fax 8728 2020, joc@vikingdanmark.dk
Dyr: Jonna Christoffersen
Maskiner: Benny Hansen, tlf. 2149 9175, byh@danishagro.dk
CHR-nr.: 27429

16 juni 2018
MidtWest Farmshow 
www.farmshow.dk
Dyrskuepladsen i Skive
Adm.: Ungdomskontoret i Viborg
Arr.: Region Viborgs LandboUngdom og 4H.
Asmildklostervej 9, 8800 Viborg, tlf.8728 2580,
Dyr: Joan Overgaard Bruun, email: jxb@vfl.dk
Maskiner,hus, have m.v: Lise Jensen, email: ajn@vfl.dk
CHR-nr.: 102744
 
8-9 juni 2018
Dyrskuet i Thy-Mors
www.landbothy.dk 
Adm.: Susanne Thomsen sht@landbothy.dk
Silstrupparken 2, 7700 Thisted, Tlf. 96185700, fax 9617 5351
Kvægudstilling: Palle Larsen, pjl@vikingdanmark.dk (kvæg)
Heste: Henriette Steffensen, Tlf. 9618 5763 – mail: hes@landbothy.dk  
Pladsen, maskin- og øvrige udstillere: Susanne Thomsen sht@landbothy.dk 
CHR-nr.: 77037
 
22-23 juni 2018
Hjørring Dyrskue
www.hjorringdyrskue.dk 
Dyrskuepladsen, Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring
Tlf. 9624 2424, fax 9624 2428,
Forsendelsesadresse: LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev.
Ansv.: Karin M. Larsen, tlf. 9624 2532, tlf. 2149 2742,kml@landbonord.dk
Dyr: Jørgen Buur Pedersen, tlf. 2147 2674jbp@vikingdanmark.dk
Helle Kjærsgaard, tlf. 9624 2534, hkj@landbonord.dk
Maskiner: Jette Henriksen, tlf. 96241712, jhm@landbonord.dk
CHR-nr.: kvæg: 8296, CHR-nr. får/geder: 83700  

30 juni - 1 juli 2018
Børn & dyr - på Bregentved
Piberhusvej, 4690 Haslev, www.bornogdyr.dk
Formand: Palle Tærsker, Vallebovej 1, 4735 Mern tlf. 4010 1660, p.taersker@dlgtele.dk
Kasserer: Annette Jensen, aj@moensbank.dk
Firmaudstilling: Jens Mortensen, Hovbygade 3, 4640 Fakse, tlf. 5671 6208, jens_mortensen@mail.dk
CHR-nr.: 109853
 
5-7 juli 2018
Landsskuet, The National Show
www.landsskuet.dk
Sekretariat: Asmildklostervej 11 - DK-8800 Viborg
Tlf. 8728 2000, info@landsskuet.dk
Dyr: Mads Fjordside, mfj@vikingdanmark.dk
Lars Kloster lkl@vikingdanmark.dk 
Maskiner: Hans Thostrup ht@lrv.dk
Berit Lindgaard bel@vikingdanmark.dk
CHR-nr.: 28203  

juli 2018
Hobro Dyrskue
www.agrinord.dk 
Adm.: Rune Schaltz rsc@agrinord.dk med adresse: Agrinord, Markedsvej 6, 9600 Aars, Tlf. 9998 9743, mobil 2924 8598
Dyr: Samme - Maskiner: Samme
CHR-nr.: 102746 

27 juli 2018
Dyrskuet i Ribe
www.ribedyrskue.dk 
Udvalgssekr./Eventmager: Erik Nissen,
men@bygningskontoret.dk, tlf. 74365070, adresse Peberlyk 2, 6200  Aabenraa
Dyr: Samme - Maskiner: Samme
CHR-nr.: 102749
 
11 august 2018
Aulum Dyrskue
www.aulumdyrskue.dk og www.facebook.dk/aulumdyrskue
Sekretariat: Bodil Grove Christensen, Hvedevej 1, 7490 Aulum. Mobil 2617 8759
CHR-nr.:
 
August 2018
Historisk dyrskue på Dansk Landbrugsmuserum Gl. Estrup
fra kl. 10-16
www.gl-estrup.dk
Adm./dyr/maskiner: Museumsinspektør Irene Hellvik
Randersvej 4, 8963 Auning
Tlf. 87951523 - 20803126
Mail: ih@gl-estrup.dk
CHR-nr.: 108695
 
oktober 2018
Kimbrerskuet
www.kimbrerskuet.dk
Messecenter Vesthimmerland – Aars.
Adm.: Britt Fritz Thomsen, bft@agrinord.dk
Dyr: Jonna Christoffersen, tlf. 87282000, joc@vikingdanmark.dk  
Maskiner: Messecenter Vesthimmerland
CHR-nr.: 27443
 
Link til alle landets skuer her