Aktiviteter / Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalg

Det blev besluttet på GF 2023 at oprette et aktivitetsudvalg, bestående af 4 medlemmer
 

Hvad er et aktivitetsudvalg?

Aktivitetsudvalg er et selvstændigt udvalg under DTF.
Udvalget består af 4 medlemmer, hvoraf en bliver udvalgsformand, denne skal være bindeled mellem udvalg og bestyrelse.
 
Hvad er aktivitetsudvalgets opgave?
Udvalget skal bistår, hjælpe og samarbejde med bestyrelsen som en arbejdsgruppe, der kan planlægge og udføre arrangementer eller aktiviter i foreningen.
 
Medlemmer er meget velkomne til at henvende sig til aktivitetsudvalgt hvis:
 
Du har en idé til et arrangement?
Du  vil være vært?
Du ønsker bare at give en hånd?

Aktiviteter kan være forbeholdt medlemmer, såfremt dette er tilfældet vil det fremgå i oplysningerne/invitationen.

Kontakt os:

aktivitetsudvalg.dtf@gmail.com

 Aktivitetsudvalgets medlemmer:

Kitt Hedlund

Tina Bro

Louise Jespersen
 
Ditte Højgaard Pode