Velkommen / Foreningen / Regler og vedtægter / Kåringsregler

Kåringsregler

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Generelt

§ 1. Formål:
Formålet med kåringsregler er at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Tinker Forening, så selektionen resulterer i avlsfremgang.


§2. Kåringskommission
Dansk Tinker Forenings Bestyrelse udpeger kåringskommissionen. Kåringskommissionen er ansvarlig for planlægning, afvikling og efterfølgende opgaver i forbindelse med kåringen.
Kåringskommissionen skal bestå af 5 eller flere medlemmer, hvoraf mindst 3 skal sidde i bestyrelsen. Der oplyses hvilke personer, der er medlemmer af kåringskommissionen.
Som medlem af kåringskommissionen får man dækket kørselsudgifter til og fra kåring.
Personer der sidder i kåringskommissionen, må ikke være ejere, medejere eller økonomisk involveret i dyr, der på dagen fremstilles til kåring. Dog må man som medlem af kåringskommissionen gerne fremstille føl og plage til vejledende bedømmelse, hvis der i kåringskommissionen er enighed om, at dette er muligt uden at der mangler hænder til opgaverne.
Ønsker man at være en del af kåringskommissionen bedes man henvende sig til bestyrelsen.


§ 3. Tilmelding.
Tilmelding af dyr til kåring sker til Dansk Tinker Forening på foreningens hjemmeside eller ved indsendelse af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket og betaling af gebyr for bedømmelse.
Derudover følges regler for registrering og udstedelse af stamtavle (identifikations dokument) fra SEGES.
Størrelsen af gebyret for bedømmelsen fastsættes af Dansk Tinker Forenings Bestyrelse og dækker udgifter til bedømmelse, registrering af bedømmelse på SEGES, notering af bedømmelse på certifikat, optagelse i stambog og udstedelse af pas.
Opnåes der ikke avlsgodkendelse ved selektionen, tilbagebetales gebyret ikke.
Der kan tilmeldes hingste, hopper og vallakker til kåring, føl og plage til vejledende bedømmelse, samt allerede kårede heste til genfremstilling eller Modelbedømmelse. Allerede avlsgodkendte hingste kan tilmeldes en fremvisning efter ejers eget ønske.


§ 4. Mærkning og DNA-bestemmelse:
Dansk Tinker Forening har obligatorisk chipmærkning. Alle dyr, der avlsgodkendes efter 1. januar 2007, skal DNA-bestemmes. Vallakker, der ikke er født ind i stambogen, er dog undtaget.
Føl født ind i stambogen skal chipmærkes og DNA-bestemmes inden fødselsårets udgang. DNA kan udtages som enten blod eller hår. Føllets fødsel skal indberettes til SEGES i henhold til gældende regler.
For hopper og hingste gælder det, at de senest ved fremstilling til kåring DNA-bestemmes.


§ 5. Deltagelse i og afholdelse af kåring:
Kun medlemmer af Dansk Tinker Forening kan stille heste til bedømmelse og kåring.
Bestyrelsen forbeholder sig retten til at aflyse kåringer hvor der er under 8 heste tilmeldt, som ikke tidligere er kårede i foreningen (genfremstillinger, føl/plage og modelbedømmelser tæller ikke med.) "Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening". Der afholdes én fælles kåring hvert forår et sted centralt i DK f.eks. omkring trekants området. Der afholdes to kåringer hvert efterår en på Sjælland og en i Jylland.


(Gældende fra 2024)
Der afholdes to kåringer hvert forår, en kåring på Sjælland og en kåring i Jylland.
Der afholdes én fælles kåring hvert efterår, et sted centralt i DK f.eks. omkring trekants området.


§ 6. PSSM1
Alle hingste og hopper som stilles til kåring efter den 01.01.2015 skal testes for PSSM1.
Testen vil blive taget i forbindelse med kåringen.
Test og testresultater taget forud for kåringen, godtages ikke.
Resultatet af prøven har for hopper ingen indflydelse på kåringen, men bliver registreret til medlemmernes vidende. Hingste der er positive med PSSM1 kan ikke opnå avlsgodkendelse
Afkom efter to heste der er testet negative for PSSM1 ved Dansk Tinker Forenings kåringer, skal ikke selv testes, da afkom efter to negative forældre altid vil blive født som negativ. Det er ejers eget ansvar at gøre bestyrelsen opmærksom på, at man har fået et føl/afkom som er født negativ.


Hingstekåringsregler.


§ 1. Selektion:
Selektion af hingste består af type- og eksteriørbedømmelse, frivillig brugsprøve (3./4. leveår) / obligatorisk brugsprøve (5. leveår og frem), frivillig materialprøve og frivillig afkomsfremstilling. Ved at deltage i selektionsforløbet kan hingste opnå bedækningstilladelse i Dansk Tinker Forening.
Hingste kan fra deres 3. leveår fremstilles til kåring, bedømmes Tinker og opnå bedækningstilladelse.
Hingste under 5. leveår (gældende fra 1. januar 2012) kan kun opnå midlertidig bedækningstilladelse. Dvs. får hingsten bedækningstilladelse i sit 3. leveår, så har den 2 års midlertidig bedækningstilladelse. Hvis hingsten får bedækningstilladelse i sit 4. leveår, så har den 1 års bedækningstilladelse. (Hestens alder følger kalenderåret. Dvs. at en hest, der er født i 2002, bliver 4 år den 1. januar 2006).
Hingste med skade eller anden defekt kan evt. godkendes, hvis der foreligger dyrlægeattest, der klart afviser, at tilstanden kan være arvelig. En sådan dyrlægeattest skal fremsendes sammen med røntgen-optagelse i hht. "Vejledning af røntgen for hingste i DTF”.


§ 2. Afstamningsvurdering:
Grundet manglende afstamning på godkendte hingste foretages afstamningsvurdering i begrænset omfang.


§ 3. Eksteriørbedømmelse:
Hesten bedømmes ud fra NSvT’s typeinddeling og præmieringskategorier.
Hingste kan fra deres 3. leveår fremstilles til kåring, bedømmes Tinker og opnå bedækningstilladelse. Hingste under 5 år (gældende fra 1. januar 2012) kan kun opnå midlertidig bedækningstilladelse. Dvs. får hingsten bedækningstilladelse i sit 3. leveår, så får den 2 års midlertidig bedækningstilladelse. Hvis hingsten får bedækningstilladelse i sit 4. leveår, så får den 1 års bedækningstilladelse. (Hingstens alder følger kalenderåret. Dvs. at en hest, der er født i 2002, bliver 4 år den 1. januar 2006).

Hingsten måles ved stangmål over manke, båndmål på manke, gjordmål og pibemål.
Hingsten skal først typeinddeles før de kan gå videre til bedømmelse af eksteriør og bevægelse. De fire typer benævnes Grai, Vanner, Medium Cob og Heavy Cob. Beskrivelse af de fire typer findes i racebeskrivelsen.
 
Typeinddelingen er pointgivende og vil give 1/3 sum af den samlede bedømmelse.
Hvis hingsten ikke lever op til en af de fire typerstandarder, vil den ikke kunne kåres Tinker. Hingste fremvises, iført trense med bid, både ved hånd og løse. Der vises opstilling, skridt, trav og galop efter eksteriørdommernes anvisning.
 
Ved eksteriørbedømmelsen bedømmes egenskaberne: Almen tilstand, hoved, nakke, hals, manke, skulder, overlinie/ryg, lænd, kryds, benstammer, forbenenes benstilling, benstilling for, bagbenenes benstilling, benstilling bag, koder og hove. Der gives en 1/3 sum point for eksteriør. Bedømmelse af bevægelse er gennemsnittet af point i skridt og trav. Dette udgør den sidste 1/3 sum point i den samlede bedømmelse.
Hingsten skal have min. 210 point samt min. 70 point i type for at opnå bedækningstilladelse. De 3 pointsumme giver et samlet resultat, der vil placere hesten i en af følgende premium-kategorier:

1. Premium + STAR – 210 point og mere, samt min. 70 point for type. (Kan stilles til MODEL)
(Hoppen anbefales i særdeleshed til avl/hingsten kan opnå bedækningstilladelse)
1. Premium – 210 point og mere, samt min. 65 point for type.
(Hoppen anbefales til avl/hingsten kan ikke opnå bedækningstilladelse)
2. Premium – 190-209 point, samt min. 65 point for type.
(Hoppen kan bruges i avl/hingsten kan ikke opnå bedækningstilladelse)
3. Premium – mindre end 189 point, samt min. 60 for type.
(Hoppen anbefales ikke til avl/hingsten kan ikke opnå bedækningstilladelse)


Der udleveres et tillægsskema, hvor karakterer for samarbejdsvilje og galop er anført. Disse karakterer tæller ikke med i det samlede kåringsresultat, og hingsten kan derfor ikke afvises på disse, dog kan hingsten afvises hvis den ikke kan bedømmes pga. uro eller manglende samarbejdsvilje. Karaktererne registreres i DTF og skal af udstilleren betragtes som tillægsvurdering af hingsten.
 
Der udarbejdes en beskrivelse af hingstens type, eksteriør og bevægelse, som udleveres efter oprangering.
 
Kåringskommissionen forestår oprangeringen på baggrund af dommernes bedømmelser og de tildelte karaktere.

§ 4. Brugsprøve:
Brugsprøve kan aflægges som køreprøve, lange liner eller rideprøve i henhold til DTF's godkendte programmer.
Hingsten kan frivilligt stille til rideprøve i sit 4. leveår, og til køreprøve eller lange liner i sit 3./4. leveår. Hingste skal obligatorisk stille til brugsprøve ved kåring i dens 5. leveår og ældre.Resultatet af prøven har ingen indflydelse på kåringen, men bliver registreret til medlemmernes vidende om hingsten.


§ 5. Materialprøve (Frivillig):
Dansk Tinker Forening er tilsluttet SEGES’s årlige Materialprøve for hjemmetrænede heste/ponyer. DTF's Bestyrelse er ansvarlig for meddelelse til hingsteejer om tidspunkt for afholdelse af prøven.
DTF følger SEGES's regler for afprøvning af avlsdyr. SEGES har ansvaret for beregning af resultatet. Hingste skal have opnået bedækningstilladelse for at få adgang til materialprøve. DTF's Bestyrelse afgør om resultatet kan godkendes.


§ 6. Afkomsfremstilling:
Afkomsfremstilling kan stilles frivilligt.
Fremstillingen skal bestå af mindst 4 afkom, hopper, hingste eller vallakker på 3 år og derover kan indgå. Afkomsfremstillingen skal stilles sammen med hingsten til en af Dansk Tinker Forenings kåringer. Dyr der er fremstillet til kåring i DTF, kan indgå uanset moderens afstamning.


§ 7. Veterinære undersøgelser:
Hingste skal for at opnå avlsgodkendelse gennemgå røntgen samt testes N/N for PSSM1 medmindre hingsten er født negativ. Hingste, der fremstilles eller genfremstilles til kåring efter 1. januar 2012, skal have foretaget røntgenundersøgelser af lemmerne efter NSvT's regler, med henblik på, at undersøge for arvelige lidelser som bl.a. osteochondrosis, spat og forbenet dragtbrusk. Der henvises i øvrigt til "Røntgenundersøgelse af hingste i DTF”.
DTF benytter Jon Vedding Nielsen, Ansager Hestehospital, til at bedømme undersøgelserne og afgøre om resultatet kan godkendes med henblik på en avlsgodkendelse.

Røntgenundersøgelsen skal indsendes senest 8 uger EFTER kåringsdatoen. Indsendes drejebogen/røntgen ikke indenfor de 8 uger efter kåringen kan der søges om udsættelse af frist for indsendelse, dog senest 6 mdr. efter kåringsdatoen. Hingste der ikke indsender drejebogen/røntgen inden 6 mdr. efter kåringsdatoen skal genfremstilles til kåring for at opnå bedækningstilladelse. Bedækningstilladelse opnås IKKE før godkendelse af drejebogen/røntgen.
Drejebogen for hingste er oprettet efter NSvT's regler for røntgen, godkendt skriftligt fra Dansk Tinker Forenings bestyrelse, dette i samarbejde med rådgivende dyrlæge i henhold til ”Røntgenundersøgelse af hingste i DTF”.
Det er muligt at foretage og indsende Røntgenundersøgelsen før kåringsarrangementet, så vidt hingsten er fyldt 2 år.
Hingste, der har opnået midlertidig bedækningstilladelse og genfremstilles skal ikke have foretaget yderligere undersøgelse. Dvs. undersøgelserne er gyldige fra første kåring. Hingste afvist på grundlag af den veterinære undersøgelse, har ankemulighed ved hjælp af yderligere veterinære undersøgelser, der skal afgøre om defekten er arveligt eller miljømæssigt betinget.
Anken skal ske skriftligt til DTF's Bestyrelse senest 14 dage efter, at hingsten er blevet afvist. Derefter udpeger DTF's Bestyrelse to uvildige dyrlæger, der skal varetage yderligere undersøgelser af hingsten og/eller røntgenoptagelserne. Slutresultatet af disse undersøgelser behandles af DTF's Bestyrelse, i samråd med de involverede dyrlæger, hvorvidt hingsten kan fremstilles til kåring.
Udgifterne til disse undersøgelser og andre udgifter i denne forbindelse afholdes af hingsteejeren.

§ 8. DNA-bestemmelse:
Alle avlsgodkendte hingste skal have foretaget DNA-bestemmelse.
Udgifter til DNA-bestemmelse betales af hingsteejeren.
Hingste skal kunne DNA sammenføres med de forældre der evt. måtte stå i hingstens pas. Findes der ikke DNA-sammenføring må hingsteejer sørge for at skaffe DNA fra begge forældre.
Der henvises i øvrigt til "Røntgenundersøgelse af hingste i DTF" og § 4 i "Regler for kåring i DTF - Generelt".


§ 9. Afkåring/fratagelse af avlsgodkendelse
En hingst kan til enhver tid fratages avlsgodkendelse / afkåres, såfremt der kan påvises fysiske eller mentale defekter på afkom, af en sådan grad, at det skønnes uhensigtsmæssigt at hingsten fortsat har virke i avlen. I en sådan situation nedsættes der en kommission bestående af 2 uvildige dyrlæger der udpeges af bestyrelsen. Hvis de 2 dyrlæger ikke opnår enighed, skal DTF’s bestyrelse udpege endnu en uvildig dyrlæge der skal vurdere problemstillingen. Udgifterne til disse undersøgelser og andre udgifter i denne forbindelse afholdes af hingsteejeren.


Hoppe- og vallak-kåringsregler


§ 1. Selektion:
Selektionen af hopper/vallakker består af eksteriørbedømmelse og frivillig materialprøve. Ved at deltage i selektionsforløbet kan hopper/vallakker opnå avlsgodkendelse/registrering i DTF.
Avlsgodkendelsen er gældende fra godkendt eksteriørbedømmelse til hoppen afgår.


§ 2. Eksteriørbedømmelse:
Hesten bedømmes ud fra NSvT’s typeinddeling og præmieringskategorier.
Hopper og vallakker kan fra deres 3. leveår fremstilles til kåring og bedømmes som Tinker.
Hopper/vallakker måles ved stangmål over manke, båndmål på manke, gjordmål og pibemål. Hopper/vallakker skal først typeinddeles før de kan gå videre til bedømmelse af eksteriør og bevægelse. De fire typer benævnes Grai, Vanner, Medium Cob og Heavy Cob. Beskrivelse af de fire typer findes i racebeskrivelsen.
 
Typeinddelingen er pointgivende og vil give 1/3 sum af den samlede bedømmelse. Hvis hoppen/vallakken ikke lever op til en af de fire typerstandarder, vil den ikke kunne kåres Tinker.

Hopper/vallakker fremvises, iført trense med bid, både ved hånd og løse. Der vises opstilling, skridt, trav og galop efter eksteriørdommernes anvisning. Ved eksteriørbedømmelsen bedømmes egenskaberne: Almen tilstand, hoved, nakke, hals, manke, skulder, overlinie/ryg, lænd, kryds, benstammer, forbenenes benstilling, benstilling for, bagbenenes benstilling, benstilling bag, koder og hove. Der gives en 1/3 sum point for eksteriør.
 
Bedømmelsen for bevægelse er gennemsnittet af point i skridt og trav. Dette udgør den sidste 1/3 sum point i den samlede bedømmelse.
De 3 pointsumme giver et samlet resultat, der vil placere hesten i en af følgende premium-kategorier:


• 1. Premium + STAR – 210 point og mere, samt min. 70 point for type. (Kan stille til MODEL)
(Hoppen anbefales i særdeleshed til avl/vallak opnår registrering)
• 1. Premium – 210 point og mere, samt min. 65 point for type.
(Hoppen anbefales til avl/vallak opnår registrering)
• 2. Premium – 190-209 point, samt min. 65 point for type.
(Hoppen kan bruges i avl/vallak opnår registrering)
• 3. Premium – mindre end 189 point, samt min. 60 for type.
(Hoppen anbefales ikke til avl/vallak opnår ikke registrering)


Der udleveres et tillægsskema, hvor karakterer for samarbejdsvilje og galop er anført. Disse karakterer tæller ikke med i det samlede kåringsresultat, og hesten kan derfor ikke afvises på baggrund af disse, dog kan hesten afvises hvis den ikke kan bedømmes pga. uro og manglende samarbejdsvilje. Karaktererne registreres i DTF og skal af udstilleren betragtes som tillægsvurdering af hesten.
Der udarbejdes en beskrivelse af hestens type, eksteriør og bevægelse, som udleveres efter oprangering.
Kåringskommissionen forestår oprangeringen på baggrund af dommernes bedømmelser og de tildelte karakterer.

§ 3. Materialprøve (Frivillig):
Dansk Tinker Forening er tilsluttet SEGES’s årlige Materialprøve for hjemmetrænede heste/ponyer. DTF's Bestyrelse er ansvarlig for meddelelse til hesteejer om tidspunkt for afholdelse af prøven.
DTF følger SEGES’s regler for afprøvning af avlsdyr. SEGES har ansvaret for beregning af resultatet. Hopper/vallakker skal have opnået kåring i DTF for at få adgang til materialprøven.
DTF's Bestyrelse afgør om resultatet kan godkendes.

§ 4. DNA-bestemmelse:
Alle avlsgodkendte hopper, der får avlsgodkendt hingsteafkom, skal DNA-bestemmes. Alle hopper, der bliver avlsgodkendt efter 1. januar 2007 skal DNA-bestemmes. Udgifterne til DNA-bestemmelse betales af hoppeejer.
Der henvises i øvrigt til § 4 i "Regler for kåring i DTF – Generelt".


TRYK HER for at komme til RACEBESKRIVELSE - virker ikke endnu
 
TRYK HER for at komme til TYPEBESKRIVELSE - virker ikke endnu
 
 
opdateret marts 2023