Velkommen til Dansk Tinker Forening

Dansk Tinker Forening er en avlsforening under SEGES (det tidligere Videncenter for Landbrug I Hest) og pr. 1. januar 2012 opnåede foreningen datterstambogsstatus ved hovedstambogen for tinkere i Europa - Nederlands Stamboek voor Tinkers i Holland.

Formålet med Dansk Tinker Forening er at skabe interesse for at fremavle racetypiske (typefaste), fysisk og mentalt sunde tinkere. Samt varetage medlemmernes interesser inden for avl, anvendelse og arrangementer med det sociale samvær i højsædet.

På siden her kan du læse om racen i Danmark og historien bag den. Ligeledes kan du finde information om avl og brug af tinkeren.

God fornøjelse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Tidspunkt: Lørdag den 7. februar 2015 med spisning kl. 12.30 og generalforsamling start kl. 13.00

Sted: Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent
2) Aflæggelse af beretning.
3) Fremlæggelse af revideret regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 2 bilagskontrollanter.

7) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt eller pr. e-mail til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden og indkomne forslag vil blive sendt ud en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamling 2015

En generalforsamling er ikke kun regler og valg af nye frivillige – det er også en mulighed for at samles og hygge os sammen. Foreningen vil derfor gerne give en let frokost i forbindelse med generalforsamlingen 2015. Man er selvfølgelig også velkommen til bare at møde op til generalforsamlingen uden at deltage i spisningen.
 
Har du/I lyst til at spise med, så vil vi gerne høre fra jer senest den 30. januar 2015, så vi kan få bestilt mad til alle.

På årets generalforsamling vil vi lægge op til debat og afstemning omkring både PSSM1 og brugsprøve. Det er dog vigtigt at huske, at vi ikke kan ændre på de regler NSvT har, vi skal enten have samme krav som dem, eller højere krav.

Vi håber der vil blive stor tilslutning til både generalforsamlingen og spisning. Så kom og vær med til en hyggelig dag, og gør brug af din stemme. HUSK det er kun personlige/husstandsmedlemmer, der har stemmeret. Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er selvfølgelig meget velkomne til at deltage. Da Sjællænderne har udgift til broen har vi besluttet, at hvis man kommer 4 medlemmer i en bil betaler foreningen 200 kr. i tilskud til broen. Husk kvittering på broen til kassereren!

Sidste tilmelding til spisning er den 30. januar til formand@dansktinkerforening.dk eller på tlf. 6174 6162.

Nyt medlemsblad ude nu!

Nyt medlemsblad med resultater fra efterårets kåringer, nyt fra NSvT, nyt fra regionerne og meget mere, ligger nu under login her på siden. Du skal være medlem for at få login.
 
Du kan blive medlem ved at indbetale 450,- kr. (passivt medlem), 600,- kr. (personligt medlem) eller 850,- kr. (husstandsmedlem) på vores konto 9812 - 2071470256 og samtidig sende en mail til kasserer@dansktinkerforening.dk med navn, adresse, telefonnr og mailadresse. Medlemsskabet gælder frem til 31.12.2015.

Husk at forny dit medlemskab!

Vi takker for støtten i 2014 og håber du forsat har lyst til at være med os i 2015, hvor vi igen vil afholde 4 store kåringer og satser på endnu flere arrangementer og shows i hele landet.

Du kan forny dit medlemskab ved at indsætte 450,- /600,- /850,- kr. på vores konto 9812 - 2071470256 med dit navn i tekstfeltet. Hvis dine kontaktoplysninger har ændret sig I løbet af året, så send en mail til kasserer@dansktinkerforening.dk, så vi kan få vores medlemskartotek opdateret.

Vi ses i 2015! :)

Nyt under aktiviteter

 Vi har lavet nogle ekstra sider under fanen "Aktiviteter". Begge vores flotte showhold har fået hver deres side og så har vi samlet alle landets skuer her også. Det skulle gerne gøre det nemt og overskueligt.
 
Husk: Hvis du mangler nogen at følges med til et skue eller hvis du bare gerne vil møde vores dejlige race og friske medlemmer, så er du velkommen til at bruge vores regionssider på Facebook. Vi har 3:
 
Dansk Tinker Forening - region Jylland
Dansk Tinker Forening - region Sjælland
Dansk Tinker Forening - region Fyn
 
Vi ses derude!

SEGES

SEGES er det nye navn for Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion. Så hvor der før stod VFL - Videncenter for Landbrug I Hest, så finder du nu navnet SEGES.